social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close icon-facebook-mono icon-youtube-mono
topbanner-healthcare.jpg

Healthcare

Healthcare concept voor de gezondheidszorg

De gezondheidssector kent heel wat uitdagingen en ontwikkelingen. Elke zorginstelling heeft hierbij zijn eigen specifieke eisen. Vanuit onze totaalvisie adviseert Sikkens je over de beste producten en het meest aangewezen kleurgebruik voor je zorginstelling.


Sikkens binnen de gezondheidszorg

Vanuit zijn technische en decoratieve knowhow speelt Sikkens in op de uitdagingen binnen de zorgsector met een totale projectaanpak die aan alle eisen van de medische sector voldoet. Zo komen we tot duurzame en kleurrijke oplossingen voor zowel grote (bv. ziekenhuizen, woon- en zorgcentra) als kleine zorginstellingen (bv. huisarts-, tandarts- en fysiotherapiepraktijken, revalidatiecentra).

Het Healthcare concept

Sikkens biedt producten en een serviceconcept die precies zijn afgestemd op de complexe taakstellingen van medische en paramedische inrichtingen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, klinieken, bejaarden- en verpleegtehuizen, revalidatiecentra of dokterspraktijken.

De drie hoofdpilaren van het concept:

  • Innovatief kleurgebruik: De koude en formele ziekenhuissfeer van vroeger maakt plaats voor een meer kleurrijke, vriendelijke en gevarieerde omgeving.
  • Specialistische producten: Onze verfsystemen voldoen aan alle wettelijke normen op het vlak van milieu en hygiëne, en zijn die dikwijls een stap voor. We bieden voor elke toepassing producten op maat
  • Service: een totaal aanbod voor de verschillende aspecten van een project in de gezondheidssector

Innovatief kleurgebruik

Het Sikkens Healthcare concept is erop gericht elke ruimte maximaal tot zijn recht te laten komen door het gebruik van specifieke kleuren in functie van het gebruik en eigenschappen van deruimte.Weonderscheidenvolgendetyperuimtes:


publicspaces.jpg

Openbare ruimtes

Gangen en Ontvangstgebied, wachtruimtes, horeca

Om emotionele druk en fysieke ongemakken te vermijden, dient de sfeer in wachtkamers geruststellend, comfortabel en rustig zijn.

Patiëntenkamers

Patiëntenkamers, kinderafdelingen, intensive care units

Patiëntenkamers moeten comfortabel, rustig, veilig en persoonlijk overkomen. Bij kinderen is de vermindering van angst en spanning heel belangrijk.

patientrooms.jpg
therapyrooms.jpg

Therapie-en behandelingsruimtes

Spreek-/onderzoekskamers, revalidatieruimtes, medische chirurgie

Net als in patiëntenkamers kan een visuele diagnose belangrijk zijn, bijvoorbeeld om de tint van de huid te beoordelen. Om een optimale werkomgeving te creëren, zijn warme en lichte kleuren een goede keuze. In revalidatieruimten kunnen meer verzadigde kleuren worden toegepast.

Personeelsruimtes

Openbare ruimtes, kantines, koffie-en-thee-hoekjes

In principe zouden alle medewerkers de mogelijkheid moeten hebben om in de pauzes uit te rusten en zich te ontspannen. Hiervoor dienen gebieden te worden gecreëerd, waarin men zich terug kan trekken en zich de privésfeer van de overige omgeving onderscheidt.

personnelareas.jpg


Kwalitatief, gespecialiseerd productaanbod

Sikkens staat al jaar en dag voor topkwaliteit. Deze lijn trekken we resoluut door in ons totaalaanbod voor de gezondheidssector: verven en lakken die voldoen aan de strenge, hygïënische en andere eisen, maar evengoed oog hebben voor duurzaamheid en afwasbaarheid.

Sikkens lanceert Alpha Sanocryl: binnenmuurverf mét bacterie-resistente verffilm.
Om tegemoet te komen aan het eisenpakket binnen de gezondheidzorgsector lanceert Sikkens Alpha Sanocryl: een binnenmuurverf op waterbasis met zilverionen technologie.
De aanwezigheid van zilverionen zorgt ervoor dat de verffilm bestand is tegen een groot aantal bacteriën.
De combinatie met de duurzaamheid en goede afwasbaarheid van de verffilm, maakt van Alpha Sanocryl een onontbeerlijk product voor de gezondheidszorg.
Deze speciale binnenmuurverf kan bovendien op dezelfde eenvoudige manier worden aangebracht als een klassieke verf.
Ideaal dus voor ruimten die veelvuldig worden gebruikt en die regelmatig worden schoongemaakt en /of gedesinfecteerd.

Projectbegeleiding van A-Z

De Sikkens Healthcare Service is gebaseerd op de kennis van een gespecialiseerd team met internationale en lokale ervaring in de gezondheidszorg. De Sikkens gezondheidszorg-specialisten werken met het SCAN-model (service, color, analyse, nieuw) dat speciaal is afgestemd op:

  • renovatie- en uitbreidingsprojecten
  • nieuwbouwprojecten
  • onderhoudsprojecten

Met het continue streven om onze klanten duurzame en esthetisch hoogwaardige oplossingen te bieden, kunt u op ons rekenen. Als betrokken partner ondersteunen wij u bij de voorbereiding en realisatie van uw project:

  • Technische aspecten
  • Functionele aspecten
  • Esthetische aspecten