social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close icon-facebook-mono icon-youtube-mono
topbanner-artikel-ecolabel.jpg

Het EU Ecolabel

Wat betekent het?

Het Europees Ecolabel (EU Ecolabel), ingevoerd in 1992, is het milieukeurmerk van de Europese Unie voor non-foodproducten en diensten die minder milieubelastend zijn dan kwalitatief vergelijkbare producten of diensten, op basis van een aantal vooraf bepaalde criteria. Men spreekt dan over een "milieuvriendelijk" of "groen" product. De criteria worden regelmatig herzien.

Het doel is om duurzame productie en consumptie te stimuleren. De criteria hebben betrekking op de hele levenscyclus van een product of dienst, vanaf het winnen van de grondstoffen tot het moment waarop het product als afval wordt weggegooid. Er wordt gekeken naar gebruikte grondstoffen, energiegebruik, schadelijke stoffen en afval. Per productgroep wordt er nagegaan binnen welke fase de impact op het milieu het grootst is. Dan worden er criteria opgesteld om die impact te verkleinen.

Voor producenten of leveranciers is het EU Ecolabel een betrouwbaar bewijs van de milieuvriendelijkheid van een product of dienst. Het is een vrijwillig keurmerk en naar de criteria wordt door overheden - in het kader van Duurzaam Inkopen - verwezen in openbare aanbestedingen.

 
milieu criteria ecolabel

Criteria voor de toekenning van het EU Ecolabel worden op Europees niveau vastgesteld per productgroep. Ze worden op Europees niveau ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek en grondige consultatierondes binnen het zogenaamde Bestuur van het Europees Ecolabel.

Producten met het EU Ecolabel zijn (dikwijls) herkenbaar aan het speciale logo op het product of de verpakking. Het logo is een groene bloem met het symbool van de Europese Unie en is vergezeld van het bijbehorende licentienummer.

 
ecolabel

Welke criteria worden opgelegd om het EU Ecolabel te behalen voor verf en vernis?

Het label wordt uitsluitend toegekend aan producten met een verminderde impact op het milieu t.o.v. vergelijkbare producten.

 • Bij de productie van verven en vernissen is volgens de criteria het gebruik van bepaalde schadelijke stoffen verboden of zeer streng gelimiteerd. Het gaat om stoffen of mengsels die zijn ingedeeld als giftig, gevaarlijk voor het milieu, inhalatie- of huidallergeen, kankerverwekkend, mutageen in geslachtscellen of giftig voor de voortplanting
 • Het maximumgehalte aan toegelaten vluchtige organische stoffen (VOS) en semi-vluchtige organische stoffen (sVOS) mag bepaalde grenswaarden niet overschrijden. Deze grenswaarden verschillen per soort verf of vernis en zijn veel strenger dan de wettelijk toegelaten waarden.
 • Strenge criteria voor de aanwezigheid van formaldehyde, een giftig conserverings- en bindmiddel dat irritatie van het oogvlies en de bovenste luchtwegen kan veroorzaken.
 • Ook heeft het label normen voor de aanwezigheid van titaniumdioxide (het pigment dat verf een witte kleur geeft) en zware metalen.

Het label biedt zeer strenge criteria voor de kwaliteitsprestaties van de verf, die onder andere van toepassing zijn op

 • de schrobweerstand
 • de dekkingsgraad
 • de waterbestendigheid

De producten zijn getest op hun doelmatigheid. De verpakking moet duidelijke informatie weergeven over het gebruik, de dosering en de gevaren van de producten.

Sikkens producten met Ecolabel

Klik hier voor een overzicht van alle Sikkens producten met een ecolabel

Muurverven

 • Alpha Rezisto Easy Clean
 • Alphatex SF
 • Alpha Cover Mat SF
 • Alpha BL Satin

Primers

 • Alphacryl Primer
 • Alphatex Primer SF

Lakken

 • Rubbol BL Satin