social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close icon-facebook-mono icon-youtube-mono
topbanner-artikel-EPD.jpg

Transparantie dankzij EPD

De rol van een EPD in het verduurzamen van de bouwindustrie

Een essentieel element in de evolutie naar het verbeteren van energieprestaties van een gebouw is communicatie. We denken dan aan communicatie tussen interne stakeholders, maar ook communicatie tussen fabrikant en voorschrijver.

Aangezien AkzoNobel en de Sikkens verven volop streven naar een duurzamer model, zetten we in op het gebruik van Environmental Product Declarations, of EPD’s.

Deze technische data-sheets, gebaseerd op een LCA (Life Cycle Assessment) zijn een objectieve en transparante communicatietool.

Hoe wordt een EPD opgesteld en wat zijn de voordelen?

De EPD is een wetenschappelijk onderbouwd en neutraal document. Het wordt immers door een onafhankelijk bureau opgesteld, gebaseerd op berekeningen van data, aangeleverd door de fabrikant. Zo worden verschillende milieu-indicatoren en parameters berekend die inzicht geven in de milieu-impact van een product. Na de berekening wordt het document nogmaals extern geverifieerd en publiek ter beschikking gesteld.

Het is een win-win. Wij als fabrikant komen immers zo tot nieuwe inzichten. Tegelijk kunnen wij op deze manier gefundeerde keuzes maken om de milieu-impact van onze producten te verminderen. Voor de voorschrijver biedt dit systeem de mogelijkheid om voor producenten te kiezen die transparant communiceren over hun milieu performantie.

De rol van EPD’s in de bouwsector

Op verschillende vlakken merken we dat een EPD een belangrijk document is voor ieder die actief is in de bouwsector. Denken we maar aan de integratie van EPD’s in BREEAM, TOTEM, GRO, LEED enz.

Heeft u bijvoorbeeld een BREEAM-project, dan volstaat het simpelweg om het EPD-document van één van onze producten bij het dossier te voegen, om een extra punt te halen voor het bouwproject.

Wat is er nu specifiek aan een EPD van AkzoNobel?

Onze LCA’s worden berekend op basis van de “Cradle-to-gate-met-opties”- methode, waarbij alle belangrijke stappen worden verrekend, van de extractie van grondstoffen, tot productie, maar ook de eindfase van het product! Sommige stappen, zoals het gebruik van het product, zijn niet verrekend omdat deze buiten onze controle liggen. Eveneens van belang is het gebruik van 1m² geschilderd oppervlak in 1 of 2 lagen als functionele eenheid.

Waarom is dit belangrijk te melden? Omdat EPD’s geen documenten zijn om een onafhankelijke benchmarking te doen tussen producten van verschillende producenten. Om een eerlijke vergelijking te maken, zouden immers alle ingegeven data gebaseerd moeten zijn op dezelfde uitgangspunten, wat zo goed als onmogelijk is.

Een nuttige tool in de strijd tegen de opwarming van de aarde

Een hot topic is het Global Warming Potential van een product. Dit is een indicator die in het rapport valt onder de “Environmental impact indicators”. Het Global warming potential geeft dan weer wat de CO2 en broeikasgasemissies zijn tijdens de productie en het gebruik van een product.

Wat vindt u allemaal terug op een EPD?

Naast heel veel data, uiteraard ook een beknopte beschrijving van het product en de fabrikant enerzijds, anderzijds ook informatie over de gehanteerde normen, het LCA-studiebureau, de verificateur, de programma-operator en het certificatie-agentschap. De gedeclareerde functionele eenheid is dus ook zeker vermeld. Alle data zijn terug te vinden in tabellen, waar de parameters berekend zijn volgens de voorafgenomen stadia van de levenscyclus van het product.

Figuur: voorbeeld van een Akzo Nobel EPD (SIKKENS)

Waar vindt u onze EPD’s terug?

Bij Akzo Nobel Decorative Paints zijn er ondertussen 61 EPD’s beschikbaar voor u, waarbij producten met een gelijklopende toepassing gegroepeerd werden.

Deze zijn publiek beschikbaar bij:

Wenst u meer informatie over dit onderwerp? Wenst u de lijst met producten die een EPD voorhanden hebben? Neem contact op met het Project Account Team, zij staan u bij met raad en daad.