social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close icon-facebook-mono icon-youtube-mono
topbanner-ecologic-buildings

Verf in BREEAM, LEED en WELL

Vandaag worden diverse wereldwijde en regionale normen gebruikt voor groene gebouwen. De bekendste internationale normen zijn BREEAM, LEED en WELL, die stuk voor stuk een lange staat van dienst hebben. In dit artikel vindt u meer info over deze normen en hoe onze producten eraan kunnen bijdragen.

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is een onafhankelijke certificatie waarbij de duurzaamheidsprestaties van een project worden beoordeeld op sociaal, economisch en milieuvlak.

BREEAM-projecten worden geanalyseerd op basis van criteria uitgewerkt door BRE (Building Research Establishment) en bieden een duurzame omgeving die natuurlijke hulpbronnen helpt beschermen en het welzijn van de gebruikers verbetert.

Wat verven en coatings betreft, focust BREEAM op de binnenluchtkwaliteit via emissiearme producten met een laag VOS-gehalte en producten met een milieuproductverklaring (EPD). Lees hier meer over EPD .

Verven en coatings spelen een rol in de volgende BREEAM-delen:

  1. BREEAM-deel: Gezondheid en welzijn – Binnenluchtkwaliteit Kies emissiearme verven en coatings met een laag VOS-gehalte. Meer informatie over het VOS-gehalte is beschikbaar in de technische fiche van producten die getest zijn op basis van de BREEAM-norm. Voor bepaalde producten beschikken we over lage-emissiecertificaten op basis van analyses door een extern laboratorium.
  2. BREEAM-deel: Materialen 02 – Milieu-impact van bouwproducten Kies producten met een milieuproductverklaring. Extern gecertificeerde verklaringen tonen de milieuprestaties van het product aan.

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is een beoordelingssysteem dat een kader biedt voor efficiënte en kostenbesparende ecologische gebouwen die voor een gezonde omgeving zorgen.

LEED-credits worden verkregen door punten te verdienen voor de kwaliteit van de binnenomgeving, waarvoor verven moeten voldoen aan VOS- en emissielimieten. Er kunnen ook punten worden verdiend voor producten met EPD's (milieuproductverklaringen) en producten die het hitte-eilandeffect tegengaan.

Verven en coatings spelen een rol in de volgende LEED-delen:

  1. LEED-deel: Kwaliteit binnenomgeving (IEQ) Emissiearme materialen, waarbij verven en coatings moet voldoen aan specifieke VOS-limieten. Voor projecten buiten de VS kan de Europese richtlijn 2004/42/EG inzake emissies voor verven worden gebruikt.
  2. LEED-deel: Materialen en grondstoffen (MR) Er kunnen punten worden verdiend voor producten met milieuproductverklaringen. Extern gecertificeerde verklaringen tonen de milieuprestaties van het product aan.
  3. LEED-deel: Duurzame sites (SS) Er kunnen punten worden verdiend bij gebruik van verven en coatings met een bepaalde lichtreflectiewaarde voor daken, om hitte-eilandeffecten te helpen tegengaan.

WELL

Als nieuwste beoordelingssysteem voor ecologische gebouwen dat algemeen wordt gebruikt in de sector, focust de WELL Building Standard op de gezondheids- en welzijnsaspecten van de woon- en werkomgeving.

Er wordt gebruikgemaakt van een prestatiegebaseerd systeem om aspecten van een gebouw met een impact op de menselijke gezondheid te meten, te certificeren en te monitoren. De WELL-criteria voor verven en coatings hebben betrekking op de binnenluchtkwaliteit, de veiligheid van materialen en de reflectiviteit van oppervlakken.

Verven en coatings spelen een rol in de volgende WELL-delen:

  1. WELL-deel Lucht 04. Luchtkwaliteit Deel 1: Verf voor binnenmuren Voor projecten in Europa worden producten aanvaard die voldoen aan de Europese richtlijn 2004/42/EG inzake emissies voor verven en coatings als alternatief voor de vereisten van Lucht 04 Deel 1.
  2. WELL-deel Lucht 11. Basisveiligheid materialen Deel 1: Beperking asbest- en loodgebruik Verven en coatings moeten loodvrij zijn.
  3. WELL-deel Licht 59. Oppervlakdesign Deel 1: Werk- en leeromgevingen Reflectiviteit van het oppervlak. Plafonds moeten een gemiddelde reflectiewaarde hebben van minstens 0,8 (80%) voor minstens 80% van het oppervlak. Muren moeten een gemiddelde reflectiewaarde hebben van minstens 0,7 (70%) voor minstens 50% van het oppervlak dat rechtstreeks zichtbaar is in regelmatig gebruikte ruimtes.
  4. WELL-deel Lichaamsbeweging 64. Lichaamsbeweging in gebouwen Deel 3: Esthetiek bevorderen WELL erkent de waarde van een optimale esthetiek en een aantrekkelijk gebruik van kleuren op plaatsen waar mensen wonen en werken via kunstwerken en decoratief verfgebruik.

Wenst u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met het Project Account Team, zij staan u bij met raad en daad.