social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close icon-facebook-mono icon-youtube-mono
cradle-2-cradl

Cradle to cradle

De bouwsector legt steeds strengere eisen op met betrekking tot de duurzaamheid van de gebruikte bouwmaterialen. Ook voor verf is dat het geval. Er bestaan echter heel wat verschillende keurmerken die een indicatie geven van de duurzaamheid van een product. Eén daarvan is Cradle To Cradle (C2C). Dit is een certificaat dat bij de aanbesteding van een overheidsopdracht gevraagd kan worden.

Wat is cradle to cradle?

De centrale filosofie achter cradle to cradle is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, weer ingezet kunnen worden in een ander product. Het nieuwe product is daarbij minstens even waardevol dan het eerste product. Dit is het grootste verschil met een product dat recycleerbaar is, waarbij er ook sprake is van hergebruik, maar wel met kwaliteits- of waarde verlies, en er alsnog restproducten zijn.

Cradle to cradle kan gecertificeerd worden. De certificatiestandaard onderzoekt de levenscyclus van een product en houdt rekening met:

 1. De gebruikte grondstoffen: zijn die veilig en gezond, zonder toxische grondstoffen?
 2. Is het product recycleerbaar of biologisch afbreekbaar? Is het ontworpen voor een circulaire economie?
 3. Wordt het product gemaakt met hernieuwbare energie? Is de CO2 uitstoot tijdens productie en transport zo laag mogelijk gehouden?
 4. Is er aandacht voor de watervoetafdruk?
 5. Is er sprake van sociaal verantwoorde productie?

In het certificaat kunnen verschillende niveaus worden toegekend, van basic tot platinum.

Beschikken de Sikkens verven over een cradle to cradle certificaat?

Momenteel kiezen we bij AkzoNobel, het moederbedrijf van Sikkens, ervoor om onze producten niet te laten certificeren voor cradle to cradle omwille van verschillende redenen.

In de eerste plaats kunnen we stellen dat AkzoNobel met elk van de bovenstaande 5 punten aan de slag gaat. Onze People-Planet-Paint benadering verzekert vooruitgang op elk van de duurzaamheidsaspecten, van de gebruikte grondstoffen tot het nemen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met de ambitie om koolstofneutraal te worden tegen 2050 en ‘zero-afval’ tegen 2030, werken we hier dagdagelijks aan.

Onze prestaties hierop worden in kaart gebracht door onafhankelijke beoordelingsagentschappen zoals Sustainalytics, EcoVadis; Vigeo Eiris en Corporate Knights. Lees hier meer over de doelstellingen en prestaties van AkzoNobel.

C2C vereist bovendien dat de grondstoffenlijst volledig en zeer strikt vastgelegd wordt. In de veranderende wereld waarin wij opereren is dit echter niet haalbaar voor ons, en kiezen we voor stabiliteit en continuïteit in ons productaanbod. Wanneer we bijvoorbeeld een productverbetering doorvoeren, kan dat gepaard gaan met een wijziging in grondstoffengebruik. Ook kan de beschikbaarheid van een bepaalde grondstof op de grondstoffenmarkt een wijziging van de formule triggeren – ook al is deze voor de eindgebruiker onzichtbaar. Dit geeft ons de nodige flexibiliteit en voor de gebruiker de garantie van een stabiele kwaliteit en aanlevering.

De 5 criteria van Cradle to Cradle en de aanpak van Akzonobel

 1. De gebruikte grondstoffen: zijn die veilig en gezond, zonder toxische grondstoffen?

  AkzoNobel beschikt over het zogenaamde Priority Substance Program. Dit is een proactieve benadering van beoordeling en beheer van gevaarlijke stoffen in onze producten en processen. Het programma beoordeelt stoffen wanneer de wettelijke status van een stof verandert, terwijl er processen zijn om de introductie van gevaarlijke stoffen in ons bedrijf te voorkomen. Bovendien hebben alle zorgwekkende stoffen een beheersplan.

 2. Is het product recycleerbaar of biologisch afbreekbaar? Is het ontworpen voor een circulaire economie?

  Een concreet voorbeeld waarbij we vandaag reeds inzetten op circulaire oplossingen en slim hergebruik is de ontwikkeling van Sikkens Alpha Recycle mat. Sikkens Alpha Recycle Mat is een product dat voor 35% op basis van gerecycleerde verf is gemaakt. We maken hiervoor gebruik van opgehaalde verf (post-consumer waste) die voor vernietiging bestemd is. Dit levert eveneens een lagere koolstofvoetafdruk dan onze standaardproducten.

  Wat verpakkingen betreft schakelen we geleidelijk over naar het gebruik van gerecycleerde plastics voor verpakkingen.

 3. Wordt het product gemaakt met hernieuwbare energie? Is de CO2 uitstoot tijdens productie en transport zo laag mogelijk gehouden?

  AkzoNobel is actief bezig met het verlagen van de ecologische voetafdruk. We hebben ons ten doel gesteld om tegen 2030 over te schakelen op 100% hernieuwbare energie. Sinds 2020 gebruiken 34 van onze locaties en 12 landen al 100% hernieuwbare elektriciteit.

  Ook gaan we aan de slag met hernieuwbare grondstoffen. Zo worden geleidelijk onze producten omgeschakeld naar zogenaamde ‘biobased’ grondstoffen. Dit leidt tot een onmiddellijke verlaging van de CO2 uitstoot. Hiervoor kunnen eveneens de nodige certificaten zoals RedCert2 voorgelegd worden.

 4. Is er aandacht voor de watervoetafdruk?

  Water wordt voor 100% hergebruikt op onze meest water-intensieve productielocaties?

 5. Is er sprake van sociaal verantwoorde productie?
  1. Sociale rechten van de mens

   Als onderdeel van onze fundamentele waarden en in lijn met de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), zetten wij ons in om bij onze activiteiten en in onze waardeketens alle internationaal erkende mensenrechten te eerbiedigen, zoals uiteengezet in het Internationaal Statuut van de Rechten van de Mens en in de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk.

   Wij steunen de richtlijnen van de Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) voor multinationale ondernemingen. Wij verwachten van al onze zakenpartners dat zij de mensenrechten eerbiedigen en gelijkwaardige principes toepassen, en wij streven ernaar hen waar nodig actief te steunen bij de uitvoering daarvan.

  2. Sociaal – Verantwoord inkopen

   Van onze zakenpartners wordt verwacht dat zij zich houden aan AkzoNobel's kernwaarden van veiligheid, integriteit en duurzaamheid, zoals gespecificeerd in onze Business Partner Code of Conduct. Leveranciers ondertekenen de code om te bevestigen dat zij voldoen aan de vereisten op het gebied van milieu, maatschappij, mensenrechten en governance.

   Wij beheren onze verantwoorde inkoop met behulp van:

   1. Together for Sustainability (TfS): als leden beoordelen en beheren wij de risico's van onze leveranciers aan de hand van online-evaluaties door EcoVadis en audits ter plaatse. De programma's omvatten: Milieu, Arbeid en Mensenrechten, Gezondheid en Veiligheid, Ethiek en Verantwoorde Toeleveringsketens.
   2. Supplier performance management: wij beoordelen de prestaties van onze leveranciers aan de hand van de Supplier Sustainability Balanced Scorecard (SSBS), die onderwerpen als afval, energie en broeikasgasemissies dekken.

Welke certificaten en garanties vindt u bij Sikkens – AkzoNobel?

 1. Ecolabel: Verschillende van onze producten beschikken over het Europese Ecolabel, dat zijn producten die minder milieubelastend zijn dan kwalitatief vergelijkbare producten, op basis van een aantal vooraf bepaalde criteria. Lees hier meer over Ecolabel en Sikkens.
 2. Indoor Air Quality (IAQ): IAQ verwijst naar de binnenluchtkwaliteit nadat er in een ruimte werd geschilderd. Onze binnenmuurverven beschikken over de hoogste waardering (A+) en dat is gerelateerd aan de laagste schadelijke emissie. Lees hier meer over IAQ
 3. Environmental Product Declarations (EPD): we zetten volop in op het gebruik van deze technische data-sheets die gebaseerd zijn op een LCA (Life Cycle Assessment). Het is een objectieve en transparante communicatietool die rekening houdt met verschillende milieu-indicatoren en parameters berekend die inzicht geven in de milieu-impact van een product. Een EPD is een belangrijk document voor ieder die actief is in de bouwsector. Denken we maar aan de integratie van EPD’s in BREEAM, TOTEM, GRO, LEED enz. Lees hier meer over EPD

Meer weten over de acties van AkzoNobel op gebied van duurzaamheid? Lees ook het artikel over onze doelstellingen en realisaties of neem een kijkje op de website van AkzoNobel.